Algemene Voorwaarden Jasja de Wit Fotografie

(versie 31 januari 2019)

 

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden
Wanneer een opdrachtgever een opdracht gunt aan Jasja de Wit Fotografie, dan gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierna beschreven. Een opdracht komt tot stand door het maken van een afspraak voor een fotoshoot, een aanmelding voor een workshop, het accepteren van een offerte, een opdrachtbevestiging en door mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. De opdrachtgever gaat ook akkoord met de stijl en werkwijze van Jasja de Wit Fotografie in fotograferen, nabewerken, uitleggen en rondleiden. Afwijkingen hiervan kunnen alleen vooraf en in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

 

Aansprakelijkheid
Jasja de Wit Fotografie zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de fotoshoot of workshop naar wens verloopt en de opdrachtgever tevreden is. Als de uiteindelijke resultaten tegenvallen door omstandigheden die niet aan de fotograaf of de gebruikte apparatuur liggen, kan Jasja de Wit Fotografie daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Jasja de Wit Fotografie is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen die tijdens de fotoshoot of workshop ontstaan.

 

Kosten en betaling

Workshops
Deelnamekosten voor workshops staan vermeld op de website bij het workshopaanbod. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie, noch de opdrachtgever op terugkomen. Een aanmelding voor een workshop is pas definitief als de deelnamekosten volledig zijn voldaan. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Als de deelnemer zich binnen 14 dagen voor de workshop aanmeldt, bedraagt de betalingstermijn 2 dagen.

Fotoshoot of opdracht
De kosten die in rekening zullen worden gebracht, staan in het voorstel voor de fotoshoot of in de offerte vermeld. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie, noch de opdrachtgever op terugkomen.  De meerprijs van eventuele overuren wordt door de partijen in onderling overleg bepaald.

Reiskosten tot 25 km (enkele reisafstand) vanaf het vestigingsadres van Jasja de Wit Fotografie zijn bij de prijs van de opdracht inbegrepen. Extra kilometers worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever tegen een vooraf vast te stellen tarief.

Na de fotoshoot of uitvoering van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze kan de opdrachtgever voldoen via een bankoverschrijving. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Als de factuur niet binnen 14 dagen is betaald, dan kan Jasja de Wit Fotografie incassokosten en boeterente in rekening brengen.

Pas als de factuur is voldaan, mogen de geleverde werken door opdrachtgever worden gebruikt.

 

Wat krijgt de opdrachtgever van een fotoshoot of opdracht geleverd en wanneer?
Per fotoshoot of opdracht spreken opdrachtgever en Jasja de Wit Fotografie af uit hoeveel foto’s de opdrachtgever in een eerste selectie geleverd krijgt en hoe snel na de shoot dat gebeurt. Die eerste selectie wordt digitaal aangeleverd met een watermerk en mag niet door de opdrachtgever worden gebruikt. Die eerste selectie is uitsluitend bedoeld om de klant een keuze te kunnen laten maken over het uiteindelijk te leveren product. De gekozen foto’s worden verder bewerkt en in hoge resolutie, zonder watermerk, digitaal geleverd aan de opdrachtgever. Hoe snel dat gebeurt, wordt ook vooraf afgesproken. In geen geval levert Jasja de Wit Fotografie onbewerkte foto’s.

Jasja de Wit Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

Rechten
Jasja de Wit Fotografie houdt ten alle tijden de auteursrechten over de gemaakte foto’s. Jasja de Wit Fotografie mag de foto’s gebruiken voor eigen promotie, bijvoorbeeld via social media (zoals Facebook en Instagram), de website en drukwerk. Als de opdrachtgever dit niet wenst, respecteert Jasja de Wit Fotografie dat, mits dit schriftelijk bij het verlenen van de opdracht wordt gemeld.

De bestanden foto’s die de opdrachtgever geleverd krijgt, mogen door de opdrachtgever gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor een website, om af te drukken en te publiceren. De foto’s mogen niet door de opdrachtgever worden doorverkocht of door anderen dan de opdrachtgever worden gebruikt zonder toestemming van Jasja de Wit Fotografie.

Jasja de Wit Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer afdrukken, die de opdrachtgever zelf bestelt of maakt, verschillen van kleur of kwaliteit.

 

Annuleren van een fotoshoot of opdracht
In geval van annulering van een opdracht binnen één week voor de geplande shoot of opdracht, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 50% van het te betalen bedrag in rekening. Bij een annulering binnen 48 uur voor de geplande shoot heeft Jasja de Wit fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht.

Als de opdrachtgever te laat verschijnt op een afspraak, dan loopt deze het risico dat de fotoshoot korter duurt dan overeengekomen. Ook kan Jasja de Wit Fotografie dan besluiten de afspraak te annuleren wegens het ontstane tijdgebrek. Jasja de Wit Fotografie brengt dan wel 50% van de afgesproken prijs van de fotoshoot in rekening.

Wanneer de opdrachtgever helemaal niet verschijnt tijdens de fotoshoot, wordt de gehele opdrachtsom in rekening gebracht. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Bij het annuleren van een fotoshoot door de klant en/of Jasja de Wit Fotografie vanwege slecht weer worden geen kosten voor annulering in rekening gebracht, mits een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan maakt Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

 

Annuleren van een workshop
In geval van annulering van een workshop binnen 48 uur voor workshop, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 50% van het te betalen bedrag in rekening. Bij een annulering binnen 24 uur voor de workshop heeft Jasja de Wit fotografie recht op de overeengekomen deelnamekosten, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht. De aanmelding mag zonder extra kosten overgedragen worden aan een andere deelnemer. Dit dient voor de workshop te worden gemeld aan Jasja de Wit Fotografie.

Als de deelnemer te laat verschijnt voor de workshop, dan loopt deze het risico dat de workshop korter duurt dan overeengekomen. Wanneer de deelnemer helemaal niet verschijnt tijdens de workshop, worden alle deelnamekosten in rekening gebracht, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Jasja de Wit Fotografie beslist of het weer het toelaat om de workshop door te laten gaan. Bij het annuleren van een workshop door Jasja de Wit Fotografie vanwege slecht weer worden geen kosten voor annulering in rekening gebracht. De klant kan dan kiezen voor een nieuwe workshop, of voor teruggave van de betaalde deelnamekosten.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan plant Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een vervangende workshop in. De klant kan dan kiezen voor deelname aan de vervangende of andere workshop (met eventuele bijbetaling van meerkosten van de gekozen workshop), of voor teruggave van de betaalde deelnamekosten.